Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 1941
  • Print this page
  • Email this page

  Reader Comments

Year : 2021 | Volume:  14 | Issue Number:  6

CONSENSUS

Expert consensus on prevention and cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest in COVID-19

Song Wei, Wei Jie, Jian Xiangdong, Wang Deren, Ouyang Yanhong, Liu Yuanshui, Du Xianjin, Chen Ying, Zhang Yingqi, Xu Heping, Xianyu Shuming, Ning Qiong, Li Xiang, Han Xiaotong, Zhan Feng, Yu Tao, Chen Wenteng, Zhang Jun, Cai Wenwei, Zhou Sheng’ang, Yi Shengyang, Cao Yu, Chen Xiaobei, Xu Shunjiang, Liang Zong’an, Wu Duohu, Ai Fen, Wang Zhong, Meng Qingyi, Mi Yuhong, Zhang Sisen, Yang Rongjia, Yan Shouchun, Han Wenbin, Lin Yong, Qian Chuanyun, Zhang Wenwu, Xiong Yan, Lv Jun, Liu Baochi, Cao Yan, He Xiaojun, Sun Xuelian, Cao Yufang, Zhou Tian’en

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks


 

Back To Article