Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 1877
  • Print this page
  • Email this page

  Article Access Statistics

Year : 2021 | Volume:  14 | Issue Number:  6 | Page:  241-253

CONSENSUS

Expert consensus on prevention and cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest in COVID-19
Song Wei, Wei Jie, Jian Xiangdong, Wang Deren, Ouyang Yanhong, Liu Yuanshui, Du Xianjin, Chen Ying, Zhang Yingqi, Xu Heping, Xianyu Shuming, Ning Qiong, Li Xiang, Han Xiaotong, Zhan Feng, Yu Tao, Chen Wenteng, Zhang Jun, Cai Wenwei, Zhou Sheng’ang, Yi Shengyang, Cao Yu, Chen Xiaobei, Xu Shunjiang, Liang Zong’an, Wu Duohu, Ai Fen, Wang Zhong, Meng Qingyi, Mi Yuhong, Zhang Sisen, Yang Rongjia, Yan Shouchun, Han Wenbin, Lin Yong, Qian Chuanyun, Zhang Wenwu, Xiong Yan, Lv Jun, Liu Baochi, Cao Yan, He Xiaojun, Sun Xuelian, Cao Yufang, Zhou Tian’en

Number of times this article was viewed 2897
Number of times this article has been printed  from the site 80
Number of times this article was emailed to others 0
Remarks given by readers [ Read ] 0
Back To Article