Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 619
  • Print this page
  • Email this page

  Article Access Statistics

Year : 2019 | Volume:  12 | Issue Number:  12 | Page:  537-544

ORIGINAL ARTICLE

Spectrum of thalassemia mutations in fetuses of Han and Li ethinicities in Hainan province, China
Liang Chao, Chen Xue-yin, Gao Xue, Chen Hong-jian, Jin Ying-xia, Zhou Yao, Li Ming-hong, Wang Wen-cong, Lu Wei-ying, Huang Yuan-hua, Wang Jun, Li Qi, Ma Yan-lin

Number of times this article was viewed 2712
Number of times this article has been printed  from the site 156
Number of times this article was emailed to others 0
Remarks given by readers [ Read ] 0
Back To Article