Impact Factor 2018: 1.772 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 1.772 (@Clarivate Analytics)
  • Users Online: 116
  • Print this page
  • Email this page

  Reader Comments

Year : 2019 | Volume:  12 | Issue Number:  14

ORIGINAL ARTICLE

Recombinant human calcineurin B inhibits orthotopic hepatocellular carcinoma xenograt growth in mice by promoting apoptosis

Zhang Xiao-Dian, He Zhi-Hui, Zheng Li-Ping, Yi Guo-Hui, Lin Min-Ge, Fu Li-Zhen, Tian Shu-Hong, Li Hong-Hai, Lu Yan-Da, Gu Shen-Hong, Zheng Shao-Jiang

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks


 

Back To Article